+48512320105 biuro@mmtrans.pl

RODO w MM Trans s.c.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przekazujemy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

 

CO TO JEST RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli sprzedać Tobie bilet miesięczny na linie regularne, czy przesłać Ci ważne informacje. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MM Trans s.c. Małgorzata Drzazga, Michał Drzazga, z siedzibą w Kłaj 847, 32-015 Kłaj.

 

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

 

W JAKICH CELACH BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE PRZEZ MM Trans s.c.?

MM Trans s.c. potrzebuje Twoich danych przede wszystkim do tego, by zapewnić realizację zadań statutowych i innych prawnie usprawiedliwionych celów i zadań z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających MM trans s.c. swoje dane.
W związku z powyższym wiąże się szereg innych obowiązków – rachunkowych, księgowych, podatkowych.
Dlatego w tych celach również będziemy przetwarzać Twoje dane.
– pomiary statystyczne – chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę,
– marketing – chcemy lepiej dopasowywać reklamy do Państwa oczekiwań
Wykorzystujemy je również, by kontaktowac się z Tobą. Do kontaktu z Tobą, wykorzystujemy dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – Twój adres e-mail oraz telefon.
Jeśli jednak nie chcesz otrzymywać wiadomości od nas możesz zgłosić  do nas sprzeciw z żądaniem trwałego usunięcia danych.

 

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC MM Trans s.c. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?

Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MM Trans s.c.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja postanowień statutowych, zawarcie umowy z MM Trans s.c. oraz innych prawnie usprawiedliwionych zadań i celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także po tym okresie w celach:
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym MM Trans s.c. zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w MM Trans s.c. możliwy jest kontakt z Administratorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę biuro@mmtrans.pl.
Ponadto kontakt z MM Trans s.c. możliwy jest:
– w siedzibie MM Trans s.c.,
– telefonicznie: + 48 509 513 550,
– listownie – na adres korespondencyjny MM Trans s.c., Kłaj 847, 32-015 Kłaj, z dopiskiem RODO.

 

Z poważaniem,

 

Małgorzata Drzazga – właściciel MM Trans s.c.